Ми працюємо. We are working.

Створення сайту в Києві

Наша студія пропонує якісне створення сайтів різної складності: бізнес-сайт, сайт-візитка, landing page, корпоративний сайт, інтернет-магазин. Приймаємо замовлення на розробку інформаційного порталу або сайт-каталог. Вартість і терміни виконання робіт розраховуються індивідуально для кожного проекту. Робота виконується по договору з детальним технічним завданням.

Магазин на шаблоні
швидкий старт продажів
детальніше

Створення магазину на шаблоні дозволяє швидко і ефективно запустити ваш онлайн-бізнес. Ми використовуємо платформу OpenCart для створення функціонального та легко керованого магазину. Наш підхід дає можливість вам вибрати зі спектру шаблонів та адаптувати дизайн під ваш унікальний стиль.

Коллективная работа над созданием сайта
Корпоративний
сайт компанії
детальніше

Кор­по­ра­тив­ний сайт – це ба­га­то­функціональ­ний, імідже­вий сайт. Ми пропонуємо індивідуальний підхід до дизайну та функціональності, щоб ваш сайт відображав фірмовий стиль, цінності та цілі компанії. Наша команда створить для вас сучасний сайт – надійний інструмент для спілкування з клієнтами та партнерами.

Сайт-візитка
бізнес старт
детальніше

Невеликий інтернет-ресурс з основною інформацією про види діяльності. Містить всі необхідні розділи, включаючи форму зворотнього зв’язку, карту проїзду. Сайт-візитка – це гарний старт для просування послуг та товарів в інтернеті.

Удобная система взаиморасчетов с клиентами при создании сайтов
Інтернет магазин
активні продажі
детальніше

Створення інтернет-магазину з індивідуальним дизайном – це можливість запустити унікальний онлайн-магазин, який повністю відповідає вашому бренду та потребам. Ми розробляємо магазини, які не тільки вирізняються своїм дизайном, але й забезпечують зручність та функціональність.

Разработка стратегии создания landing page
Landing Page
цільова сторінка
детальніше

Landing Page (в пе­ре­клад з англ. – Цільо­ва сторінка) – це од­но­сторінко­вий сайт, який мі­стить інфор­мацію ре­клам­но­го ха­рак­те­ру про кон­кретні по­слу­ги, то­ва­ри та акціях. Та­кий сайт так са­мо мо­же місти­ти і до­дат­ко­ві сто­рі­н­ки і роз­ді­ли.

Всегда внимательное отношение к требованиям заказчиков
Бізнес сайт
розвиток бізнесу
детальніше

Ство­рен­ня бізнес сайту ста­не гарним по­чат­ком для швид­ко­го стар­ту ва­шо­го бізне­су. Вартість ро­з­роб­ки бізнес сайту включає по­в­ноцінний сайт, з адап­тив­ним ди­зай­ном і зруч­ною си­сте­мою управління сай­том. Є каталог та форма швидкого замовлення для користувачів